Μελέτες σε εξέλιξη από την Biosense Webster ​

Μελέτες σε εξέλιξη​

Η Biosense Webster συνεργάζεται με κορυφαίους ιατρούς παγκοσμίως για να εξελίξει τη θεραπεία των σύμπλοκων καρδιακών αρρυθμιών και των συναφών παθήσεων μέσω κλινικών ερευνών. Οι κλινικές δοκιμές και έρευνες παρέχουν στους ασθενείς νέες θεραπευτικές επιλογές, οι οποίες συνήθως δεν είναι ευρέως διαθέσιμες στο κοινό.​

Μελέτη STELLAR από την Biosense Webster​

Μελέτη STELLAR​

Αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του πολυπολικού καθετήρα-μπαλονιού εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων για τη θεραπεία της συμπτωματικής παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής (STELLAR).​ ​

Σχεδιασμός και στόχος: Συνεχιζόμενη, πολυκεντρική, μελέτη ενός σκέλους για τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της 12-μηνης αποτελεσματικότητας του πολυπολικού καθετήρα-μπαλονιού εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων για τη θεραπεία της ανθεκτικής στα φάρμακα, παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής.

Μελέτη Q-FFICIENCY από την Biosense Webster​

Μελέτη Q-FFICIENCY​

Αξιολόγηση του καθετήρα QDOT MICRO™ για την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή (Q-FFECIENCY).​

Σχεδιασμός και στόχος: Συνεχιζόμενη, μη τυχαιοποιημένη, προεγκριτική κλινική αξιολόγηση για την κατάδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του καθετήρα QDOT MICRO™, συγκριτικά με τον στόχο απόδοσης του ιστορικού ελέγχου. Αφορά άτομα που υποβάλλονται σε ηλεκτροφυσιολογική χαρτογράφηση και κατάλυση μέσω ραδιοσυχνοτήτων για τη θεραπεία της ανθεκτικής στα φάρμακα, συμπτωματικής, παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής.

Μετεγκριτική μελέτη των ΗΠΑ για το VISITAG SURPOINT της Biosense Webster​

Μετεγκριτική μελέτη των ΗΠΑ για το VISITAG SURPOINT™​

Αξιολόγηση της λειτουργικής μονάδας VISITAG SURPOINT™ με εξωτερική μονάδα επεξεργασίας (EPU).​ ​

Σχεδιασμός και στόχος: Συνεχιζόμενη, μη τυχαιοποιημένη κλινική αξιολόγηση σε κανονικές συνθήκες, για τον προσδιορισμό της 12-μηνης αποτελεσματικότητας της καθοδηγούμενης από δείκτη σήμανσης κατάλυσης, χρησιμοποιώντας τους καθετήρες THERMOCOOL SMARTTOUCH® SF και THERMOCOOL SMARTTOUCH® με το λογισμικό VISITAG SURPOINT™ με EPU. Στόχος είναι η απομόνωση των πνευμονικών φλεβών στη θεραπεία της ανθεκτικής στα φάρμακα, συμπτωματικής, παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής.

Μελέτη WAVECREST2 από την Biosense Webster​

Μελέτη WAVECREST2​

Διαφραγματική σύγκλειση αριστερού κολπικού ωτίου χρησιμοποιώντας τη συσκευή WaveCrest έναντι της συσκευής Watchman για τη μείωση του προκαλούμενου από κολπική μαρμαρυγή εγκεφαλικού (WAVECREST2).​ ​

Σχεδιασμός και στόχος: Συνεχιζόμενη, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, μελέτη ελέγχου της συσκευής σύγκλεισης του αριστερού κολπικού ωτίου (LAA) Coherex WaveCrest™ συγκριτικά με τη συσκευή Watchman®. Η μελέτη στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ή συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή που αναζητούν μη φαρμακευτική εναλλακτική λύση στη χρόνια εκ του στόματος λαμβανόμενη αντιπηκτική αγωγή.