DePuy Synthes

סקירה כללית על ניתוח החלפת מפרק הירך  

DePuy Synthes

סקירה כללית על ניתוח החלפת מפרק הירך  

החלפת מפרק הירך יכולה לסייע למטופלים שהרופא המטפל מצא שזהו הטיפול המתאים ביותר בשבילם, לחזור לחיים עם תנועה חופשית יותר.

החלפת מפרק הירך יכולה לסייע למטופלים שהרופא המטפל מצא שזהו הטיפול המתאים ביותר בשבילם, לחזור לחיים עם תנועה חופשית יותר.