Om diabeteskirurgi.se

Diabeteskirurgi.se ämnar vara en neutral portal, med avsikt att förmedla kunskap om diabetes och dess följdsjukdomar samt behandlingar för personer som har både typ 2-diabetes och fetma.

Diabeteskirurgi.se har som mål att bli den naturliga portalen för sjukvårdspersonal och personer som söker information inom ämnesområdet.

Portalen skall vara vederhäftig och hålla hög kvalitet när det gäller information till de olika besökarna. Innehållet är framtaget alternativt granskat av läkarna och forskarna i expertrådet.

Portalen består av en sida för professionen och en för allmänheten. Sidan skall vara levande och uppdateras fortlöpande.

Diabeteskirurgi.se är framtagen av Johnson & Johnson AB, som är ansvarig för innehållet på portalen.