คำชี้แจงการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท Johnson & Johnson MedTech

คำชี้แจงการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท Johnson & Johnson MedTech

บริษัท Johnson & Johnson MedTech มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการในลักษณะที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้และตามหลักของศักดิ์ศรี ความเป็นอิสระ การบูรณาการ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน

บริษัท Johnson & Johnson MedTech ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านความสามารถในการเข้าถึงเพื่อพัฒนาและจัดการโปรแกรมการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของเราสำหรับเว็บไซต์นี้ เรากำลังนำ WCAG 2.0 ซึ่งเป็นข้อกำหนดระดับ AA ไปใช้ในเว็บไซต์ใหม่และเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่ ในขณะที่เรากำลังดำเนินการปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องสำหรับคนทุกระดับความสามารถมีพื้นที่ของบุคคลที่สามบางส่วนในเว็บไซต์ของเราซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมโดยตรงของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย, HotJar, YouTube, Brightcove Player, Google Maps, 3JS: โมดูล JJOS 3D ถ้าหากว่าคุณประสบปัญหาในการนำทางไซต์เหล่านี้ กรุณาติดต่อบริษัทโดยตรง