Medical Devices Business Services, Inc. ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและต้องการให้คุณคุ้นเคยกับการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งเราหรือผู้ให้บริการของเรารวบรวมผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") ที่เราเป็นผู้ดำเนินการและควบคุมซึ่งคุณกำลังเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเราหรือใช้บริการ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การใช้งานของผู้เยาว์

บริการนี้มิได้มุ่งไปที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและเราขอให้บุคคลเหล่านี้อย่ามอบข้อมูลส่วนตัวผ่านบริการนี้ หากบุตรหลานของคุณส่งข้อมูลส่วนตัวและคุณต้องการขอลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามข้อมูลที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างในส่วนติดต่อเรา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราอาจขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้เราเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติบางอย่าง (เช่น การสมัครรับจดหมายข่าว เคล็ดลับ/คำแนะนำ หรือการดำเนินการคำสั่งซื้อ) หรือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่าง (เช่น การชิงโชคหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ) เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นและไม่จำเป็น

เราอาจรวมข้อมูลที่คุณส่งมาไว้กับข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่เรารวบรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เช่น ประวัติการซื้อ เรายังอาจรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้กับข้อมูลที่เราได้รับจากคุณผ่านแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทในเครือของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้จากสาธารณะ (รวมถึงข้อมูลจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ) และผู้ให้บริการด้านข้อมูลภายนอกอื่นๆ

หากคุณส่งข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นมาให้เรา หมายความว่าคุณได้แสดงว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและมีอำนาจที่จะอนุญาตให้เราใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เว้นแต่ว่าเราจะขอหรือร้องขอข้อมูลดังกล่าวเป็นพิเศษ เราขอให้คุณอย่าส่งและอย่าเปิดข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน (เช่น หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สุขภาพ การมีเพศสัมพันธ์หรือรสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลทางชีวภาพหรือพันธุกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการระบุลักษณะเฉพาะของบุคคล) ในหรือผ่านบริการหรือเรา

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บและใช้งานข้อมูลโดยอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อคุณไปที่ส่วนต่างๆ ของบริการ:

ผ่านเบราว์เซอร์: เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะจัดเก็บข้อมูลเฉพาะบางอย่าง เช่น ที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงสื่อ (Media Access Control: MAC) ประเภทคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ความละเอียดของหน้าจอ ชื่อและรุ่นของระบบปฏิบัติการ และประเภทและรุ่นของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต เราอาจเก็บข้อมูลที่คล้ายกัน เช่น ประเภทและตัวระบุของอุปกรณ์หากคุณเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับรองว่าบริการจะทำงานได้อย่างเหมาะสม

การใช้งานคุกกี้: คุกกี้เป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้งาน คุกกี้ช่วยให้เราเก็บข้อมูล เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้ในบริการ หน้าเว็บที่เยี่ยมชม และการกำหนดค่าภาษา เราและผู้ให้บริการของเราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเนวิเกต เพื่อแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณระหว่างใช้งานบริการ นอกจากนี้ เรายังใช้งานคุกกี้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากบริการได้ง่ายขึ้น เช่น การจดจำสินค้าที่อยู่ในตะกร้าสินค้า นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานบริการเพื่อปรับปรุงการออกแบบและการทำงานของบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจว่าแต่ละบุคคลใช้งานบริการอย่างไร และเพื่อช่วยเราแก้ปัญหาเกี่ยวกับบริการ ไม่เพียงเท่านั้น คุกกี้ยังช่วยเราเลือกว่าโฆษณาหรือข้อเสนอใดที่คุณมีแนวโน้มว่าจะสนใจที่สุดและแสดงโฆษณาและข้อเสนอเหล่านั้นในขณะที่คุณอยู่ในบริการ เราอาจใช้งานคุกกี้ในการโฆษณาออนไลน์เพื่อติดตามการตอบสนองของผู้บริโภคต่อโฆษณาของเราด้วยเช่นกัน

คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ อาจเกิดความไม่สะดวกสบายระหว่างใช้งานบริการได้ นอกจากนี้ คุณอาจเลือกไม่รับโฆษณาหรือข้อเสนอจากเราที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและความต้องการของคุณได้เช่นกัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ http://www.allaboutcookies.org

การใช้งานคุกกี้แฟลช: การใช้งานเทคโนโลยี Adobe Flash (รวมถึง Flash Local Stored Objects หรือ “Flash LSO”) ช่วยให้เรานำเสนอข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณได้มากยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงและการใช้งานบริการที่ดำเนินอยู่ และรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบริการของคุณ ฯลฯ หากคุณไม่ต้องการให้มี Flash LSO อยู่ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่า Flash Player เพื่อบล็อกการจัดเก็บของ Flash LSO โดยการใช้งานเครื่องมือที่อยู่ในแผงการตั้งค่าการจัดเก็บเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุม Flash LSO ได้โดยไปที่แผงการควบคุมการจัดเก็บแบบสากลและปฏิบัติตามคำแนะนำ โปรดทราบว่าการตั้งค่า Flash Player ให้ยับยั้งหรือจำกัดการยอมรับ Flash LSO อาจลดหรือขัดขวางการทำงานของแอปพลิเคชัน Flash บางตัว

การใช้งานแท็กพิกเซล, เว็บเบคอน, GIF แบบโปร่งใส หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน: เทคโนโลยีเหล่านี้อาจนำมาใช้กับหน้าเว็บบางหน้าของบริการและข้อความอีเมลรูปแบบ HTML เพื่อติดตามการกระทำของผู้ใช้และผู้รับอีเมล วัดความสำเร็จของแคมเปญทางการตลาด และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานบริการ ฯลฯ

การโฆษณาตามความสนใจ: เราอาจใช้บริการจากบริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อนำเสนอโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจเมื่อเข้าถึงและใช้งานบริการและบริการออนไลน์อื่นๆ โดยจะนำเสนอตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานบริการและบริการออนไลน์อื่นๆ บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ เพื่อการดำเนินการดังกล่าว บริษัทเหล่านี้อาจใส่หรือจดจำคุกกี้บางตัวในเบราว์เซอร์ของคุณ (รวมถึงการใช้งานแท็กพิกเซลด้วย) บริษัทเหล่านี้ยังอาจใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานทางออนไลน์ที่พวกเขารวบรวมจากคุณเพื่อจดจำคุณในอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อป

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการนี้และเรียนรู้วิธีนำการดำเนินการนี้ออกจากเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปและมือถือในอุปกรณ์บางชิ้นที่คุณเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดไปที่ http://optout.aboutads.info/#/ และ http://optout.networkadvertising.org/#/ คุณอาจดาวน์โหลดแอป AppChoices ได้ที่ www.aboutads.info/appchoices เพื่อนำการดำเนินการดังกล่าวออกจากแอปมือถือ

เลขที่อยู่ไอพี: เลขที่อยู่ไอพีของคุณคือหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ จะมีการระบุและบันทึกเลขที่อยู่ไอพีพร้อมบันทึกเวลาและหน้าเว็บที่เยี่ยมชมลงในไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์ (Server Log File) ของเราโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมบริการ การเก็บเลขที่อยู่ไอพีเป็นการปฏิบัติพื้นฐานและมีบริการออนไลน์จำนวนมากที่ดำเนินการในส่วนนี้โดยอัตโนมัติ เราใช้เลขที่อยู่ไอพีเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การคำนวณระดับการใช้งานบริการ การวินิจฉัยปัญหาในเซิร์ฟเวอร์ และการบริหารจัดการบริการ เรายังอาจทราบที่อยู่โดยคาดคะเนของคุณได้จากเลขที่อยู่ไอพีอีกด้วย

ข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจเก็บข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานบริการของคุณ

วิธีใช้งานและเปิดเผยข้อมูลของเรา

วิธีใช้งานและเปิดเผยข้อมูลของเรา

เราใช้งานและเปิดเผยข้อมูลที่คุณมอบให้เราตามที่ได้ระบุให้คุณทราบเมื่อทำการจัดเก็บข้อมูล ดูหัวข้อ "ตัวเลือกและการเข้าถึง" ด้านล่างเพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะเลือกไม่รับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของเราได้อย่างไร

หากกฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้กำหนดไว้ เราจะขอการยินยอมให้ใช้งานข้อมูลส่วนตัวจากคุณเมื่อเราจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับคุณตามความจำเป็นเพื่อดำเนินสัญญา เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย (เช่น ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา) หรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายของเราอาจรวมถึงเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้:

  • เพื่อตอบคำถามและตอบสนองคำร้องของคุณ เช่น เพื่อส่งเอกสารที่คุณต้องการหรือการแจ้งเตือนทางอีเมล
  • เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณหรือเกี่ยวกับบริการ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไข และนโยบาย และ/หรือข้อมูลด้านการบริหารจัดการอื่นๆ และ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ ข้อมูล การตรวจสอบบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การระบุแนวโน้มการใช้งานบริการ การทำความเข้าใจความสนใจของคุณได้ดีขึ้นเพื่อให้บริการคุณได้ดีขึ้น การปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในบริการโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความสนใจของคุณ และการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย

นอกจากนี้ เรายังเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการ:

  • แก่บริษัทในเครือตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูรายการบริษัทในเครือของเราได้ที่ http://www.investor.jnj.com/governance/sec‑filings.cfm (คลิกที่ลิงก์เพื่อรับแบบฟอร์ม 10K, เอกสารแนบ 21 ในส่วน "แบบไฟล์ลิ่ง SEC") Medical Devices Business Services, Inc. เป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริการจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ใช้งานร่วมกัน
  • แก่พาร์ทเนอร์ภายนอกซึ่งเราเสนอการส่งเสริมการขายแบบแบรนด์ร่วมหรือการตลาดร่วม
  • แก่ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมอบบริการ เช่น การฝากและควบคุมดูแลเว็บไซต์ การฝากแอปพลิเคชันมือถือ การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการการชำระเงิน การบริหารและจัดการคลังสินค้า การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไอที บริการลูกค้า บริการส่งมอบอีเมลและจดหมายทางตรง การสอบบัญชี และบริการอื่นๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาให้บริการได้ และ
  • ตามที่กฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้อนุญาต แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย กิจการร่วมค้า การมอบหมาย การถ่ายโอน หรือการจำหน่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วนของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของเรา (รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน)

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่เราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: (ก) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือกฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้ ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายของประเทศที่คุณมิได้พำนักอาศัยอยู่ (ข) เพื่อตอบรับคำขอจากหน่วยงานสาธารณะและเจ้าหน้าที่รัฐตามที่กฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้อนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่นอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย (ค) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข และ (ง) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือ คุณ หรือผู้อื่น นอกจากนี้เรายังอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณด้วยวิธีการอื่นๆ หลังจากได้รับการยินยอมจากคุณ

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติตามที่ชี้แจงไว้ด้านบนในส่วนของ "การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ"

นอกจากนี้ หากกฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้อนุญาต เรายังอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม หากเรารวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไว้กับข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลได้ (เช่น รวมชื่อของคุณไว้กับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์) เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลรวมดังกล่าวเหมือนเป็นข้อมูลส่วนตัวตราบเท่าที่มีการรวมข้อมูล

ตัวเลือกและการเข้าถึง

ตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เรามอบตัวเลือกให้คุณเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด คุณอาจเลือกไม่รับ:

  • การติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากเรา: หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากเราอีกต่อไป คุณอาจเลิกรับได้โดยติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected] โปรดระบุชื่อ รูปแบบการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่คุณไม่ต้องการรับอีกต่อไป และที่อยู่ที่การติดต่อสื่อสารดังกล่าวถูกส่งไปไว้ในคำขอดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลทางการตลาดหรือจดหมายทางตรงจากเราอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบพร้อมระบุชื่อและอีเมลของคุณหรือที่อยู่ที่รับจดหมายได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการรับอีเมลทางการตลาดจากเราได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการเลิกรับที่ระบุไว้ในอีเมลดังกล่าวทุกฉบับ
  • การรับการแจ้งเตือนจากเรา: หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนทางการแพทย์จากเราอีกต่อไป คุณอาจเลิกรับได้โดยติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected] โปรดระบุชื่อและอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้รับการแจ้งเตือนจากเราไว้ในการแจ้งดังกล่าว
  • การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในเครือและพาร์ทเนอร์ภายนอกของเรา: หากก่อนหน้านี้คุณบอกรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทในเครือหรือพาร์ทเนอร์ภายนอกของเราไว้ คุณอาจยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงในอนาคตได้โดยติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected] โปรดแจ้งว่าเราไม่อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในเครือและ/หรือพาร์ทเนอร์ภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้อีกต่อไปไว้ในอีเมลพร้อมระบุชื่อและอีเมลของคุณ

เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการรับข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านบน เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากฐานข้อมูลของบริษัทในเครือที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณไปแล้วไม่ได้อีกต่อไป (ซึ่งก็คือวันที่เรายกเลิกการแบ่งปันข้อมูลตามคำขอของคุณ) โปรดทราบเช่นกันว่าถึงแม้คุณจะเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดจากเรา เราอาจยังคงส่งข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการและการบริหารจัดการที่สำคัญให้กับคุณต่อ ซึ่งเป็นข้อความที่คุณไม่สามารถเลิกรับได้

วิธีเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนตัว

หากคุณต้องการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง จำกัด หรือลบข้อมูลส่วนตัว หรือหากคุณต้องการส่งคำขอเพื่อรับข้อมูลส่วนตัวฉบับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง (ตามที่กฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้อนุญาต) โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ [email protected] เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทางปฏิบัติและไม่เกินหนึ่งเดือนหลังได้รับคำขอ หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราตอบกลับได้ช้า เราจะแจ้งคุณโดยทันทีและระบุวันที่เราจะตอบกลับได้

การถ่ายโอนข้ามเขตแดน

ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกจัดเก็บและจัดการในประเทศที่เรามีสำนักงานหรือผู้ให้บริการอยู่ และเมื่อคุณใช้บริการหรือมอบความยินยอมให้กับเรา (ตามที่กฎหมายกำหนด) หมายความว่าคุณยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศที่คุณพักอาศัย รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีมาตรการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ มีการจัดตั้งสัญญาที่เหมาะสมและมาตรการอื่นๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้รับการถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกในประเทศอื่น

การรักษาความปลอดภัย

เรามองหามาตรการทางองค์กร เทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวภายใต้การควบคุมของเรา อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลใดที่รับประกันความปลอดภัยได้ 100% หากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่าการติดต่อกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น หากคุณรู้สึกว่ามีการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีที่คุณมี) โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในทันที โดยติดต่อเราตามวิธีการที่อธิบายไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เกณฑ์การตัดสินระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลประกอบด้วย: (i) ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับคุณและมอบบริการให้กับคุณ (ii) แล้วแต่ว่ามีข้อบังคับทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามหรือไม่ (iii) แล้วแต่ว่าจุดยืนทางกฎหมายของเราแนะนำระยะเวลาในการเก็บรักษาหรือไม่ (เช่น ตามบทกฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้เกี่ยวกับข้อจำกัด การฟ้องร้อง หรือการสืบสวนที่มีอำนาจควบคุมบังคับ)

เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มิได้กล่าวถึง และเรามิได้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการดำเนินการอื่นๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลภายนอกที่ควบคุมดูแลเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ (รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) แอปพลิเคชัน) ที่มีให้บริการผ่านบริการหรือลิงก์ที่อยู่ในบริการ เราหรือโดยบริษัทในเครือของเรามิได้สนับสนุนลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือทรัพย์สินดังกล่าวในบริการ

การติดต่อเรา

Medical Devices Business Services, Inc.ตั้งอยู่ที่ Leonardo da Vincilaan 15, Diegem, Flemish Brabant 1831, Belgium และเป็นบริษัทที่รับผิดชอบด้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected] หรือเขียนจดหมายมาตามที่อยู่นี้:

Medical Devices Business Services, Inc.
Leonardo da Vincilaan 15
Diegem
Flemish Brabant 1831
Belgium

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเรา
โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงในบริการ หากคุณใช้งานบริการหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ หมายความว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเมื่อเยี่ยมชมบริการ
นโยบายนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2018