Keo dán da DERMABOND

noimage

CÁC TÀI LIỆU
Hướng dẫn sử dụng: Tham khảo website e-ifu.com.
Điều kiện và thời gian bảo hành : Không áp dụng.