Θέτουμε υψηλά πρότυπα στην υγεία προσφέροντας εκπαιδευτικά προγράμματα και διατηρώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας​

Υψηλά πρότυπα στην υγεία

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Χρηματοδοτούμε εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα Πανεπιστημιακών κλινικών και υποστηρίζουμε την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων από ιατρικούς φορείς. Επιπλέον, προσφέρουμε υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Διασφάλιση Ποιότητας
Διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση των προϊόντων μας με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και λειτουργούμε βάσει ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας, το οποίο είναι πιστοποιημένο και εναρμονισμένο με τα πιο υψηλά εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η κοινωνική φροντίδα στην πρώτη γραμμή με τις πρωτοβουλίες Ανάσα Ζωής και Operation Smile​

Η κοινωνική φροντίδα στην πρώτη γραμμή

Ανάσα Ζωής
Στηρίζουμε την κοινωνική πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που επιχειρεί να δώσει μια "ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ" στη μάχη κατά του καρκίνου του πνεύμονα. Με την "ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ" οραματιζόμαστε "υγιείς ανθρώπους απαλλαγμένους από την απειλή του καρκίνου του πνεύμονα" και στοχεύουμε στην ενημέρωση και την κινητοποίηση όλων για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη μέσω της διακοπής του καπνίσματος. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το anasa-zwis.gr.

Παιδικά Χαμόγελα
Χαρίζουμε παιδικά χαμόγελα συνεισφέροντας στο έργο του διεθνούς οργανισμού Operation Smile, που πραγματοποιεί δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά που πάσχουν από λαγώχειλο.

Εργαζόμενοι με ίσες ευκαιρίες με έμφασή σε δια βίου εκπαίδευση, σωματική και πνευματική ευεξία, κουλτούρα δικαιοσύνης και συμπερίληψης​

Εργαζόμενοι με ίσες ευκαιρίες

Δια-βίου εκπαίδευση για τους εργαζομένους μέσω του J&J University
Επενδύουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη και στην διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων μας για το ευρύ φάσμα προϊόντων που διαθέτουμε, καθώς και για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον χώρο της Υγείας.

Κουλτούρα Διαφορετικότητας, Δικαιοσύνης και Συμπερίληψης
Παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άτομο αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Σεβόμενοι την αξιοπρέπεια και την διαφορετικότητα των εργαζομένων μας, αναγνωρίζουμε την αξία τους και τους ενθαρρύνουμε να εκφράζονται ελεύθερα.

Σωματική Υγεία & Πνευματική Ευεξία
Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι η καρδιά, το μυαλό και η ψυχή της Johnson & Johnson. Γι’ αυτό, προσφέρουμε παροχές που προάγουν την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων μας, εστιάζοντας στο υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, στην πνευματική φροντίδα, τη σωματική άσκηση και την ισορροπημένη διατροφή.

Σεβασμός στους φυσικούς πόρους με πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανακύκλωσης​

Με σεβασμό στους φυσικούς πόρους

Υγιείς άνθρωποι σε έναν υγιή πλανήτη
Μέχρι το 2025, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεσμευόμαστε να καλύψουμε το 100% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Οι πρωτοβουλίες μας εστιάζουν σε συλλογικές δράσεις για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων των γραφείων και των εγκαταστάσεων μας για ένα πιο βιώσιμο χώρο εργασίας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε ομάδες εργασίας με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Ανακύκλωση
Έως σήμερα η συνολική οικονομική μας συνεισφορά ισοδυναμεί με 6.645 μπλε κάδους ανακύκλωσης ή 13 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.