Αιτήματα Ιατρικών Πληροφοριών

Αιτήματα Ιατρικών Πληροφοριών

Κάθε αίτημα από Επαγγελματία Υγείας που αφορά ιατρικές, επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες και δεν μπορεί να απαντηθεί με βάση τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος - όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές- παραπέμπεται στην ομάδα Medical Affairs.

Για την υποβολή του αιτήματος ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία μέσω σχετικής φόρμας που υπογράφεται από τον αρμόδιο Επαγγελματία Υγείας. Οι απαντήσεις στα αιτήματα ιατρικών πληροφοριών προετοιμάζονται από ειδικούς σε θέματα ιατρικών υποθέσεων, ενώ δεν επιτρέπονται συστάσεις θεραπείας.​ ​

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε εδώ: 

Κάθε αίτημα από Επαγγελματία Υγείας που αφορά ιατρικές, επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες και δεν μπορεί να απαντηθεί με βάση τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος - όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές- παραπέμπεται στην ομάδα Medical Affairs.

Για την υποβολή του αιτήματος ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία μέσω σχετικής φόρμας που υπογράφεται από τον αρμόδιο Επαγγελματία Υγείας. Οι απαντήσεις στα αιτήματα ιατρικών πληροφοριών προετοιμάζονται από ειδικούς σε θέματα ιατρικών υποθέσεων, ενώ δεν επιτρέπονται συστάσεις θεραπείας.​ ​

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε εδώ: