DePuy Synthes

לחזור לחיות את החיים

DePuy Synthes

לחזור לחיות את החיים

קראו סיפורים מעוררי השראה ממטופלים.

ההחלטה לעבור ניתוח להחלפת מפרק ירך הינה החלטה קשה. החלטה זו צריכה להיות מודעת ומבוססת על הבנה ומידע. קיימים טיפולים שעשויים לסייע למטופל/ת להטיב את מצבו/ה ובמקרים מסוימים ניתוח להחלפת מפרק ירך יכול להיות רלבנטי. חשוב שהמטופל/ת יבצעו תהליך בירור ולימוד מעמיק של מצבם הרפואי האינדיבידואלי, מה הטיפול המתאים ביותר עבורם. ככל שניתוח להחלפת מפרק ירך עומד על הפרק, תיבדק מידת התאמתם לניתוח.דיון עם הרופא באפשרויות הטיפול של המטופל/ת חיוני כדי לעזור למטופל/ת להחליט אם זו הבחירה הנכונה עבורם. המשיכו לקרוא כדי לשמוע ממטופלים שחזרו לדברים שהם אוהבים לאחר ניתוח להחלפת מפרקים.

סיפורי מטופלים

hip patient stories

Hip

attune knee

Knee

father and son fishing

Shoulder

קישורים מסייעים

couple walking on beach

המטופל והמטפלדף הבית

למדו על אפשרויות טיפול שונות.