מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

לחברת ג'יי-סי הלת' קר בע"מ חשובה הפרטיות שלכם והיא רוצה שתכירו כיצד אנו אוספים מידע, משתמשים בו ומגלים/חושפים אותו. מדיניות פרטיות זו מתארת את ההתנהלות שלנו ביחס למידע שאנו או ספקי השירות שלנו אוספים דרך האתר או היישום (application) (להלן: "השירות") המופעל והנשלט על ידינו, אשר דרכו קיבלתם גישה למדיניות פרטיות זו. על ידי מסירת מידע אישי אלינו או על ידי השימוש בשירות, אתם מאשרים שקראתם ושאתם מבינים את מדיניות פרטיות זו ומסכימים לאמור במדיניות פרטיות זו.

שימוש על ידי קטינים

השירות אינו מיועד לאנשים מתחת לגיל 18, ואנו מבקשים שאנשים אלו לא ימסרו מידע אישי דרך ו/או באמצעות השירות. אם ילדכם מסר מידע אישי וברצונכם לבקש להסיר מידע אישי זה, אנא צרו עמנו קשר בהתאם למפורט להלן מתחת לכותרת 'יצירת קשר עמנו'.

 

איסוף מידע

אנו עשויים לבקש מכם למסור מידע אישי על מנת שתוכלו להנות מפ'יצרים (features) מסוימים (כגון מנויים לניוזלטרים (newsletters), טיפים/הצעות, או עיבוד הזמנות) או כדי להשתתף בפעילות מסוימת (כגון מבצעי הגרלות (sweepstakes) או מבצעי קידום מכירות אחרים). יידעו אתכם איזה מידע נדרש ואיזה מידע הוא רשות (אופציונלי).

אנו עשויים לשלב את המידע שאתם מוסרים עם מידע אחר שאספנו מכם, בין אם באופן מקוון ובין אם לא, לרבות, לדוגמה, היסטוריית הרכישות שלכם. אנו עשויים גם לשלב אותו עם מידע עליכם שאנו מקבלים מהמקורות הנוספים שלהלן (לרבות מידע מהפרופילים שלכם הזמינים לציבור  ברשתות החברותיות), ומצדדים שלישיים ("צדדי ג'") אחרים המספקים מידע.

אם תמסרו לנו מידע אישי כלשהו הנוגע לאדם אחר, הנכם מצהירים ומתחייבים כי יש לכם את הסמכות לעשות זאת וכן את הסמכות להתיר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

מידע רגיש

אלא אם כן אנו מבקשים או מזמינים זאת באופן מפורש, אנו מבקשים שלא תשלחו אלינו, ושלא תגלו לנו ו/או תחשפו בפנינו, מידע אישי רגיש כלשהו (כגון מספרי ביטוח לאומי/זהות, מידע הנוגע למוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, דת או אמונות פילוסופיות, בריאות, חיי מין או נטייה מינית, רקע פלילי, או חברות באיגוד מקצועי, או נתונים ביומטריים או גנטיים לצורך זיהוי ייחודי של אדם) בשירות, על גבי השירות או דרכו/באמצעותו או בכל דרך אחרת.

 

איסוף אוטומטי של מידע והשימוש בו

אנו וספקי השירות שלנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי בזמן שאתם מנווטים בשירות. אנא קראו את מדיניות ה-cookies ('עוגיות') https://www.jnjmedicaldevices.com/he-IL/policies-cookie כדי לקבל מידע מפורט אודות העוגיות וטכנולוגיות המעקב האחרות בהן אנו משתמשים בשירות. מדיניות העוגיות כוללת מידע כיצד ביכולתכם לנטרל טכנולוגיות אלו. אם אינכם מנטרלים אותן וממשיכים להשתמש בשירות שלנו, אנו נסיק כי הסכמתם לשימוש בהן.

אנו וספקי השירות שלנו עשויים גם לאסוף מידע באופן אוטומטי ולהשתמש בו בדרכים הבאות:

באמצעות הדפדפן שלכם: מידע מסוים נאסף על ידי על רוב הדפדפנים, כגון כתובת ה – Media Access Control (MAC) שלכם, סוג המחשב (Windows  או  Mac), רזולוציית המסך, שם מערכת ההפעלה וגרסתה, וסוג דפדפן האינטרנט וגרסתו. אנו עשויים לאסוף מידע דומה, כגון סוג המכשיר שלכם והמזהה שלו, אם אתם נכנסים לשירות באמצעות מכשיר נייד. אנו משתמשים במידע זה על מנת לוודא שהשירות מתפקד כראוי.

כתובת IP: כתובת ה-IP  שלכם היא מספר המשויך באופן אוטומטי למחשב שלכם ע"י ספק שירותי האינטרנט שלכם. כתובת  IPמזוהה ונרשמת/מתועדת באופן אוטומטי בקבצי יומן השרת שלנו בכל פעם שמשתמש מבקר בשירות, לצד מועד הביקור והדפים שבהם ביקר. איסוף כתובות IP הוא נוהג מקובל, והוא נעשה באופן אוטומטי על ידי שירותים מקוונים רבים. אנו משתמשים בכתובות IP למטרות כגון חישוב רמות השימוש בשירות, אבחון בעיות בשרת, וניהול השירות. אנו עשויים גם להסיק מהו מיקומכם המשוער מכתובת ה-IP שלכם.

מידע על המכשיר: אנו עשויים לאסוף מידע על מכשיר הנייד שלכם, כגון מזהה מכשיר ייחודי, כדי להבין כיצד אתם משתמשים בשירות.

 

כיצד אנו משתמשים במידע ומגלים אותו

אנו משתמשים במידע שאתם מוסרים לנו ומגלים אותו כמתואר בנקודת האיסוף. אנא עיינו בסעיף 'אפשרויות וגישה', להלן, כדי ללמוד כיצד תוכלו לבחור שלא להסכים/לבטל הסכמתכם לחלק מן השימושים והגילויים שלנו.

כאשר הדבר נדרש על פי הדין החל, אנו נקבל את הסכמתכם לשימוש שלנו במידע האישי שלכם בנקודת איסוף המידע. אנו עשויים גם להשתמש במידע מכם או לגביכם ככל שהדבר נדרש לצורך ביצוע חוזה, כדי לעמוד בחובה חוקית ו/או התחייבות משפטית (לדוגמה, עקב חובות הפרמקוויג'ילנס (pharmacovigilance) שלנו או עקב חובותינו לדווח על אירועים חריגים הנוגעים לשימוש במוצרינו האחרים), או לצורך האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו. אנו עשויים להסתמך גם על סיבות, ו/או עילות ו/או טעמים חוקיים/משפטיים אחרים, במיוחד לצורך:

 • אספקת השימושיות/תפעול (functionality) של השירות ומתן מענה לבקשותיכם:
 • כדי לספק לכם את השימושיות/פונקציונאליות של השירות, וכן לספק לכם שירות לקוחות נלווה;
 • כדי להשיב לשאלותיכם/פניותיכם ולתת מענה לבקשותיכם, כגון לשלוח מסמכים שאתם מבקשים או התראות בדוא"ל;
 • כדי לשלוח לכם מידע חשוב בנוגע למערכת היחסים שלנו עמכם או בנוגע לשירות, שינויים בתנאים, בהתניות, בדרישות ובמדיניות שלנו ו/או מידע מנהלי/אדמיניסטרטיבי אחר.

 אנו נעסוק בפעילויות אלה כדי לנהל את מערכת היחסים החוזית שלנו עמכם ו/או כדי לעמוד בחובה חוקית/משפטית.

 

 • השגת המטרות העסקיות שלנו:
 • עבור ניתוח נתונים, לדוגמה, כדי לשפר את יעילות השירות;
 • עבור ביקורות, כדי לוודא שהתהליכים הפנימיים שלנו פועלים/מתפקדים כמתוכנן ועומדים בדרישות החוק, הרגולציה או בדרישות חוזיות;
 • למטרות ניטור הונאה ואבטחה, לדוגמה, לזהות ולמנוע התקפות סייבר או ניסיונות לבצע גניבת זהות;
 • לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים;
 • לחיזוק, לשיפור או לביצוע שינויים והתאמות של האתר או המוצרים והשירותים שלנו;
 • לזיהוי מגמות השימוש בשירות, לדוגמה, להבין אילו חלקים בשירות יוצרים את העניין הרב ביותר אצל המשתמשים; ו-
 • לצורך הערכת/קביעת האפקטיביות של הקמפיינים שלנו לקידום מכירות ו/או של הקמפיינים שלנו להעלאת מודעות הציבור, על מנת שנוכל להתאים את הקמפיינים לצרכים ולתחומי העניין/לאינטרסים של המשתמשים שלנו.

אנו נעסוק בפעילויות אלה כדי לנהל את מערכת היחסים החוזית שלנו עמכם, כדי לעמוד בחובה חוקית, ו/או מפני שיש לנו אינטרס לגיטימי.

 • ניתוח מידע אישי על מנת לספק שירותים מותאמים אישית:
 • להבין אתכם טוב יותר, כדי שנוכל להתאים אישית את התקשורת שלנו עמכם ולספק לכם מידע ו/או הצעות המותאמים לתחומי העניין שלכם;
 • להבין טוב יותר את ההעדפות שלכם, כדי שנוכל לספק תוכן דרך השירות שאנו סבורים שיהיה רלבנטי ומעניין עבורכם.

 

אנו נספק שירותים מותאמים אישית, או בהסכמתכם, או מפני שיש לנו אינטרס לגיטימי.

אנו גם מגלים מידע שנאסף דרך השירות:

 • לחברות הקשורות (affiliates) שלנו למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו. רשימה של החברות הקשורות שלנו זמינה ב-http://www.investor.jnj.com/governance/sec-filings.cfm (לחצו על הקישור לטופס K10, נספח 21, תחת "SEC Filings"). חברת ג'יי-סי הלת' קר בע"מ היא הגוף האחראי על ניהול המידע האישי הנמצא בשימוש משותף;
 • לשותפים צד ג' שלנו עמהם אנו מציעים קידום מכירות הממותג במשותף או המשווק במשותף;
 • לספקי השירות צד ג' שלנו המספקים שירותים כגון אחסון (hosting)  ומודרציה של אתרי אינטרנט, אחסון יישומים למכשירים ניידים, ניתוח נתונים, עיבוד תשלומים, מילוי הזמנות, העמדת תשתיות, שירותי טכנולוגיית מידע (IT), שירות לקוחות, שירותי משלוח דוא"ל ודיוור ישיר, ביקורת, ושירותים אחרים, על מנת לאפשר להם לספק שירותים; ו-
 • ככל שמותר על  פי הדין החל, לצד ג', במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכר, מיזם משותף, המחאה, העברה, או דיספוזיציה אחרת של כל או של חלק כלשהו בעסק, בנכסים, או במניות שלנו (כולל בקשר עם הליכי פשיטת רגל או הליכים דומים כלשהם).

 

בנוסף, אנו עשויים להשתמש ולגלות את המידע שלכם כאשר אנו סבורים שהדבר נחוץ או נכון: (א) על מנת לציית/למלא אחר הליך משפטי או הדין החל, אשר עשוי לכלול חוקים מחוץ לארץ מגוריכם; (ב) ככל שמותר על פי הדין החל על מנת להשיב לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות, אשר עשויות לכלול רשויות מחוץ לארץ מגוריכם; (ג) כדי לאכוף את התנאים, ההתניות והדרישות שלנו; ו- (ד) כדי להגן על הזכויות, הפרטיות, הבטיחות, או הרכוש שלנו, ו/או של החברות הקשורות שלנו, שלכם, או של אחרים. כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע שלכם ולגלות אותו גם בדרכים אחרות, לאחר שנקבל את הסכמתכם לכך.

אנו עשויים להשתמש ולגלות מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי כמתואר לעיל, תחת הכותרת 'איסוף אוטומטי של מידע והשימוש בו'.

בנוסף, במקום שהדבר מותר על פי הדין החל, אנו עשויים להשתמש ולגלות מידע שאינו ניתן לזיהוי כאישי, לכל מטרה שהיא. ככל שאנו משלבים מידע שאינו ניתן לזיהוי כאישי עם מידע שכן ניתן לזיהוי כאישי (כגון שילוב שמכם עם המיקום הגיאוגרפי שלכם), אנו נטפל במידע המשולב כמידע אישי כל עוד הוא משולב.

 

אפשרויות וגישה

אפשרויות הבחירה שלכם לגבי השימוש שלנו במידע האישי שלכם וגילויו

אנו נותנים לכם אפשרויות בחירה לגבי השימוש שלנו במידע האישי שלכם וגילויו למטרות שיווקיות. תוכלו לבחור שלא להסכים/לבטל את הסכמתכם לגבי:

 • קבלת מסרים שיווקיים מאתנו: אם אינכם מעוניינים עוד לקבל מאתנו מסרים שיווקיים על בסיס של מעתה ואילך, תוכלו לבחור שלא להסכים לקבלם ע"י יצירת קשר עמנו בדוא"ל אל [email protected]בבקשתכם אלינו, אנא ציינו את שמכם, פרטו את תצורת/תצורות ו/או את טופס/טפסי המסר(ים) השיווק(יים) שאינכם מעוניינים עוד לקבל, ותכללו את הכתובת/כתובות אליה/ן המסר/ים נשלח/ים. לדוגמה, אם אינכם מעוניינים עוד לקבל מאתנו הודעות דוא"ל או דיוור ישיר בנושאים שיווקיים, אנא ספרו לנו את זה בפנייתכם, וציינו את שמכם ואת כתובת הדוא"ל או הדואר שלכם. תוכלו גם לבחור שלא להסכים/לבטל את הסכמתכם לקבל מאיתנו מסרים שיווקיים על ידי ביקור בשירות לצורך עדכון הפרופיל המקוון שלכם. בנוסף, תוכלו גם לבחור שלא להסכים/לבטל את הסכמתכם לקבל מאיתנו הודעות דוא"ל המכילות מסרים שיווקיים ע"י מילוי הנחיות ההסרה (unsubscribe) המופיעות בכל הודעה כזו.  

 

 • קבלת תזכורות מאתנו: אם אינכם מעוניינים עוד לקבל מאתנו תזכורות רפואיות על בסיס מעתה ואילך, תוכלו לבחור לבטל את הסכמתכם לקבלן ע"י יצירת קשר עמנו בדוא"ל אל [email protected]. בפנייתכם אלינו, אנא ציינו את שמכם ואת כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון אליהם אתם מקבלים את התזכורות מאתנו.

 

 

 

 • שיתוף על ידינו של המידע האישי שלכם עם חברות קשורות שלנו ושותפים צד ג': אם בעבר בחרתם לקבל מסרים שיווקיים מחברות קשורות שלנו או משותפים צד ג' שלנו, אתם רשאים לבחור לבטל את הסכמתם לשיתוף המידע האישי שלכם על ידינו עם הצדדים האמורים לעיל למטרות השיווקיות הישירות שלהם על בסיס מעתה ואילך, ע"י יצירת קשר עמנו בדוא"ל אל [email protected]  בפנייתכם אלינו אנא ציינו שעלינו להפסיק לשתף את המידע האישי שלכם עם חברות קשורות שלנו ו/או עם שותפים צד ג' שלנו לצורך מטרותיהם השיווקיות, וציינו את שמכם ואת כתובת הדוא"ל שלכם.

אנו נשתדל למלא את בקשתכם/בקשותיכם בהקדם הסביר האפשרי. אנא קחו בחשבון כי אם תבחרו לבטל את הסכמתכם כמפורט לעיל, לא נוכל להסיר את המידע האישי שלכם ממאגרי המידע/מסדי הנתונים של החברות הקשורות שלנו שעמן כבר שיתפנו מידע שלכם (כלומר, נכון למועד יישום בחירתכם לבטל את הסכמתכם). אנא קחו גם בחשבון כי אם תבחרו לבטל את הסכמתכם לקבל מאתנו מסרים הקשורים לנושאים שיווקיים, עדיין יתכן שנשלח אליכם הודעות/מסרים חשובים בנוגע לעסקאות או לנושאים מנהליים שאותם לא תוכלו לבחור שלא לקבל.

כיצד באפשרותכם לקבל גישה, לשנות, או למחוק את המידע האישי שלכם

אם ברצונכם לעיין, לתקן, לעדכן, להגביל או למחוק את המידע האישי שלכם, או אם ברצונכם לבקש לקבל העתק אלקטרוני של המידע האישי שלכם לצורך העברתו לחברה אחרת (ככל שאתם זכאים לכך על פי הדין החל), אנא צרו עמנו קשר ע"י משלוח דוא"ל אל Access&[email protected]. אנו נשיב לבקשתכם בהקדם הסביר האפשרי ולא יאוחר מהמוקדם מבין: (i) חודש ימים לאחר קבלתה או (ii) כל פרק זמן מחייב אחר לפי הדין החל. אם בשל הנסיבות נגרם עיכוב כלשהו בתגובתנו, נודיע לכם על כך בהקדם ונספק לכם מועד לתגובתנו, בכפוף לדין החל.

 

העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה

ייתכן והמידע האישי שלכם יאוחסן ויעובד בכל מדינה שבה יש לנו מתקנים או ספקי שירות, ובעצם השימוש בשירות או במתן ההסכמה לנו (כאשר הדבר נדרש על פי הדין), אתם מסכימים לכך שייתכן והמידע שלכם יועבר לארצות/מדינות שמחוץ לארץ/מדינה שבה אתם מתגוררים, לרבות לארצות הברית ולאירופה, שבהן ייתכנו חוקים שונים לשמירת/הגנת המידע מאשר בארץ/מדינה שלכם. אמצעים מתאימים, חוזיים ואחרים, ננקטו על מנת להגן על מידע אישי כאשר הוא מועבר לחברות קשורות שלנו או לצדדי ג' בארצות/מדינות אחרות.

חלק מהמדינות שאינן חלק מה- European Economic Area  (EEA) מוכרות על ידי הנציבות האירופית כמספקות רמה נאותה של הגנת מידע על פי תקני ה-EEA (הרשימה המלאה של מדינות אלה המוכרות ע"י הנציבות האירופית כבעלות רמה נאותה זמינה כאן באתר http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm (. להעברות מה-EEA למדינות שלא נחשבות בעיני הנציבות האירופית כבעלות רמת הגנה נאותה, אנו דאגנו לכך שאמצעים נאותים יינקטו, לרבות על ידי ווידוא שהמקבל מחוייב [על פי תנאים חוזיים סטנדרטיים של ה – EU (EU Standard Contractual Clauses), תעודת מגן פרטיות EU-US (EU-US Privacy Shield Certification ) או קוד התנהלות או תעודה המאושרים ב – EU (EU-approved code of conduct or certification )], להגן על המידע האישי שלכם. אתם תהיו רשאים לקבל העתק של האמצעים האמורים על ידי יצירת קשר עם נושא משרה הגנת המידע שלנו בהתאם לסעיף 'יצירת קשר עמנו' להלן.

אבטחה

אנו משתדלים לנקוט באמצעים ארגוניים, טכניים ומנהליים סבירים המיועדים להגן על מידע אישי הנמצא תחת שליטתנו. למרבה הצער, אין אפשרות להבטיח אבטחה של 100% ביחס להעברת נתונים באינטרנט או למערכות אחסון נתונים. אם יש לכם יסוד להאמין כי ההתקשרות שלכם עמנו כבר אינה מאובטחת (לדוגמה, אם אתם חשים שהאבטחה של חשבון כלשהו שיש לכם אצלנו נפגמה), אנא הודיעונו מיידית בהתאם לאמור בסעיף 'יצירת קשר עמנו' להלן.

תקופת  אחזקת המידע

אנו נחזיק במידע האישי שלכם למשך הזמן הנחוץ או המותר לאור המטרה/ות שבגללה/ן הוא התקבל. הקריטריונים המשמשים לקביעת משך תקופת האחזקה על ידנו כוללים: (i) את משך הזמן שיש לנו מערכת יחסים שוטפת עמכם ואנו מספקים לכם את השירות; (ii) את שאלת קיומה של חובה חוקית אליה אנו כפופים; ו- (iii) האם אחזקת המידע מומלצת לאור העמדה המשפטית שלנו (כגון ביחס לדיני התיישנות, ליטיגציה או חקירות רגולטוריות הנוגעים לעניין).

לדוגמה, אם אנו אוספים את המידע האישי שלכם למסרים שיווקיים, אנו נאחסן אותו לתקופה של 6 חודשים מיום השקת טופס ה'צרו עמנו קשר' לראשונה.

עם זאת, אנא קחו חשבון כי אין זו רשימה ממצה של תקופות האחזקה. המידע האישי שלכם עשוי להיות מאוחסן לתקופה ארוכה יותר תוך שימוש בקריטריונים המפורטים בפסקה הראשונה של חלק זה, ובמיוחד בנקודות (ii) ו- (iii).

אתרים ושירותים של צדדי ג'

מדיניות פרטיות זו לא נועדה לטפל ואינה מתייחסת, ואנו לא אחראים על, הפרטיות, המידע, או נוהגים אחרים של צדדי ג' כלשהם, לרבות כל צד ג' המפעיל אתר או שירות מקוון אחר (לרבות, מבלי לגרוע, יישום (אפליקציה) כלשהו) הזמינים דרך/באמצעות שירות זה או שיש בשירות זה קישור אליהם. הזמינות, או ההכללה של קישור לכל אתר או נכס כזה בשירות אינה מרמזת ולא תתפרש כהמלצה עליהם מצידנו או מצד החברות הקשורות שלנו ואין לנו כל אחריות ביחס אליהם ו/או אל פעילותם.

יצירת קשר עמנו

חברת ג'יי-סי הלת' קר בע"מ (באמצעות חטיבת ג'ונסון אנד ג'ונסון מדיקל ישראל)  שכתובתה קיבוץ שפיים 6099000 ישראל, הינה החברה האחראית לאיסוף, שימוש וגילוי של מידע אישי בהתאם למדיניות פרטיות זו.

אם יש לכם שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צרו עמנו קשר בדוא"ל אל [email protected].

 

תוכלו גם ליצור קשר עם נושא משרה הגנת המידע שלנו בכתובת  [email protected]

עדכונים למדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות הזו. שינויים כלשהם במדיניות פרטיות זו ייכנסו לתוקף כאשר נפרסם את מדיניות הפרטיות המעודכנת בשירות. שימושכם בשירות לאחר שינויים אלה משמעו שאתם מסכימים למדיניות הפרטיות המעודכנת. אנו ממליצים שתעיינו באופן קבוע במדיניות הפרטיות בכל פעם שאתם מבקרים בשירות. מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביולי, 2020.