הסיפור של יוסי ברפמן שעבר ניתוח החלפת שני מפרקי הברך

סוג טיפול: Knee Replacement