Tuyên bố về tính trợ năng trang web của Công ty Công nghệ Y tế Johnson & Johnson

Công ty Công nghệ Y tế Johnson & Johnson cam kết cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo phương thức trợ năng cho người khuyết tật và phù hợp với các nguyên tắc về tôn trọng, độc lập, hòa nhập và cơ hội bình đẳng.

Công ty Công nghệ Y tế Johnson & Johnson đã hợp tác với các chuyên gia trong lĩnh vực về trợ năng để phát triển và quản lý chương trình trợ năng kỹ thuật số của chúng tôi cho trang web này. Chúng tôi đang triển khai đáp ứng các yêu cầu của WCAG 2.0, Mức AA, nếu có thể, vào các trang web mới và trang web cũ hiện đang trải qua một đợt nâng cấp lớn. Mặc dù chúng tôi đang không ngừng nỗ lực cải thiện khả năng sử dụng trang web dành cho tất cả mọi người, nhưng vẫn có một số phần thuộc bên thứ ba trên trang web mà chúng tôi không có quyền kiểm soát trực tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trình cắm Mạng xã hội, HotJar, YouTube, Trình phát Brightcove, Google Maps, Mô-đun 3JS: JJOS 3D. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình điều hướng các trang web này, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty.