noimage

Điều kiện bảo quản khuyến cáo:

Ở nhiệt độ phòng. Tránh ẩm, đông lạnh, nhiệt độ quá cao.

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng : Tham khảo website e-ifu.com.

Thông tin về cơ sở bảo hành, điều kiện bảo hành, thời gian bảo hành, tài liệu kỹ thuật phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng: Bao hanh san pham Kim kep clip LIGACLIP.pdf