noimage

Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc Echelon Flex 60 ENDOPATH

Điều kiện bảo quản khuyến cáo: 
Ở nhiệt độ phòng. Tránh ẩm, đông lạnh, nhiệt độ quá cao.

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng : Tham khảo website e-ifu.com.

Điều kiện và thời gian bảo hành : Không áp dụng