noimage

Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc Echelon Flex 45 ENDOPATH

Điều kiện bảo quản khuyến cáo:
Ở nhiệt độ phòng. Tránh ẩm, đông lạnh, nhiệt độ quá cao.

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng : ECHELON™ FLEX ENDOPATH® STAPLER

Điều kiện và thời gian bảo hành : No Files Uploaded.