Catheter điện sinh lý tim cho chẩn đoán LASSO 2515

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :