Catheter điện sinh lý tim cho chẩn đoán PENTARAY NAV eco

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :