Miếng dán điện cực cho hệ thống điều trị rối loạn nhịp tim CARTO 3

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :