Lưỡi cưa dùng trong phẫu thuật Saw Blade

Tài liệu:

Hướng dẫn sử dụng : Tham khảo website e-ifu.com

Cơ sở bảo hành: Không áp dụng

Tài liệu kỹ thuật phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng: Không áp dụng