Johnson & Johnson Medical Devices Companies Slovensko

Zákaznícka podpora

Johnson & Johnson Medical Devices Companies Slovensko

Zákaznícka podpora

Vzájomnou spoluprácou, môžeme priniesť inovatívne riešenia aktuálnych výziev v oblasti zdravotnej starostlivosti za účelom pokroku v starostlivosti o pacienta a priniesť klinickú a ekonomickú hodnotu do systému zdravotnej starostlivosti na celom svete.

Kliknutím na logo nižšie kontaktujete zvolenú spoločnosť.

Iba pre otázky z územia Slovenskej republiky.

Ak máte záujem o poskytnutie špecifických medicínskych informácií, prosím použite nasledujúci webový formulár žiadosti o medicínske informácie, ​​aby vašu žiadosť mohol vybaviť priamo náš tím pre medicínske záležitosti.

Telefonický kontakt pre Slovensko (+421 918 496 577)