Biosense Webster

Kundsupport

Biosense Webster

Kundsupport

Biosense Webster, Inc., är en del av Johnson & Johnson MedTech, är världsledande inom diagnos och behandling av hjärtrytmstörningar. Företaget samarbetar med verksamma kliniker för att utveckla innovativ teknik som förbättrar vårdkvaliteten för arytmipatienter över hela världen.

Biosense Webster, Inc., är en del av Johnson & Johnson MedTech, är världsledande inom diagnos och behandling av hjärtrytmstörningar. Företaget samarbetar med verksamma kliniker för att utveckla innovativ teknik som förbättrar vårdkvaliteten för arytmipatienter över hela världen.

Kontakta Biosense Webster

Sälj- eller klinisksupport

Om du är intresserad av våra produkter och lösningar, vänligen kontakta Biosense Webster Sverige nedan. En representant kommer därefter kontakta dig.

Produkt- och tjänstebroschyr

Om du önskar en ytterligare information, te.x en broschyr eller annan information, skicka gärna en förfrågan med dina detaljer.

Samtycke till produkt information och utbildning

Har du en annan fråga? Eller önskar du lämna samtycke till att mottaga information om produkter och utbildningar? Fyll i detaljerna i din förfrågan.

Förfrågningar endast för Sverige.

Om du har en fråga kring kliniska användningsområden eller en annan specifik klinisk fråga, ber vi dig att skicka in en ”Medical Information Request”. Därefter kommer din förfrågan att undersökas av vårt kliniska team. ​

Telefonnummer huvudkontor: +46 (0)8-626 22 00​