Οικονομικά της υγείας & πρόσβαση στην αγορά​

Οικονομικά της υγείας & πρόσβαση στην αγορά​

Η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες τεχνολογίες για τη θεραπεία των καρδιακών τους αρρυθμιών βρίσκεται στον πυρήνα των δράσεων μας. Χρησιμοποιώντας επιστημονικά και οικονομικά στοιχεία αποδεικνύουμε πώς οι τεχνολογίες της Biosense Webster εξελίσσουν τα υπάρχοντα πρότυπα θεραπείας.​

Η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες τεχνολογίες για τη θεραπεία των καρδιακών τους αρρυθμιών βρίσκεται στον πυρήνα των δράσεων μας. Χρησιμοποιώντας επιστημονικά και οικονομικά στοιχεία αποδεικνύουμε πώς οι τεχνολογίες της Biosense Webster εξελίσσουν τα υπάρχοντα πρότυπα θεραπείας.​

139423-200507-GR​