Επιπτώσεις κολπικής μαρμαρυγής και θεραπευτικές επιλογές​

Επιπτώσεις κολπικής μαρμαρυγής και θεραπευτικές επιλογές​

Ως παγκόσμιος ηγέτης στη διάγνωση και τη θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών, η Biosense Webster δεσμεύεται για την υποστήριξη και την ευαισθητοποίηση των ασθενών σχετικά με την κολπική μαρμαρυγή και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.​

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια χρόνια και συνήθως προοδευτικά εξελισσόμενη νόσος, η οποία επιβαρύνει τους ασθενείς με συχνά και επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατά τη διάρκεια της ζωής τους.2​

Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, απειλητικών για τη ζωή του ασθενούς, όπως είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο, η καρδιακή προσβολή και η καρδιακή ανεπάρκεια.2 Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή παρουσιάζουν 46% υψηλότερο κίνδυνο θνητότητας συγκριτικά με άτομα χωρίς κολπική μαρμαρυγή.2,3

Ως παγκόσμιος ηγέτης στη διάγνωση και τη θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών, η Biosense Webster δεσμεύεται για την υποστήριξη και την ευαισθητοποίηση των ασθενών σχετικά με την κολπική μαρμαρυγή και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.​

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια χρόνια και συνήθως προοδευτικά εξελισσόμενη νόσος, η οποία επιβαρύνει τους ασθενείς με συχνά και επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατά τη διάρκεια της ζωής τους.2​

Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, απειλητικών για τη ζωή του ασθενούς, όπως είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο, η καρδιακή προσβολή και η καρδιακή ανεπάρκεια.2 Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή παρουσιάζουν 46% υψηλότερο κίνδυνο θνητότητας συγκριτικά με άτομα χωρίς κολπική μαρμαρυγή.2,3

Έκθεση για τη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής από την Biosense Webster​

Έκθεση για τη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής​

Η έκθεση για τη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής​ περιγράφει λεπτομερώς τις συνιστώμενες από τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2021 θεραπευτικές επιλογές για την κολπική μαρμαρυγή, καθώς και το μακροχρόνιο αντίκτυπό τους σε κλινικούς, θεραπευτικούς και οικονομικούς δείκτες. Η έκθεση αποσκοπεί στην υποστήριξη των Επαγγελματιών Υγείας κατά τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Διαχείριση κολπικής μαρμαρυγής​

Πλήρης έκθεση 2021 για τη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής από την Biosense Webster​

Διαχείριση κολπικής μαρμαρυγής: Πλήρης έκθεση 2021​

Συνοπτική έκθεση 2021 για τη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής από την Biosense Webster​

Διαχείριση κολπικής μαρμαρυγής: Συνοπτική έκθεση 2021​

Ενημερωτικό έντυπο για τη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής από την Biosense Webster​

Διαχείριση κολπικής μαρμαρυγής: Ενημερωτικό έντυπο​