Κλινικά δεδομένα​

Κλινικά δεδομένα​

Στην Biosense Webster είμαστε αφοσιωμένοι στη διάδοση κλινικών δεδομένων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είμαστε υπερήφανοι για την κληρονομία μας σε δημοσιεύσεις πρωτοποριακών κλινικών έρευνών που τροφοδοτούν την ανάπτυξη προϊόντων που παρέχουν καινοτόμες και εναλλακτικές λύσεις για τη θεραπεία των σύμπλοκων καρδιακών αρρυθμιών.​

Στην Biosense Webster είμαστε αφοσιωμένοι στη διάδοση κλινικών δεδομένων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είμαστε υπερήφανοι για την κληρονομία μας σε δημοσιεύσεις πρωτοποριακών κλινικών έρευνών που τροφοδοτούν την ανάπτυξη προϊόντων που παρέχουν καινοτόμες και εναλλακτικές λύσεις για τη θεραπεία των σύμπλοκων καρδιακών αρρυθμιών.​

Συνόψεις μελετών

Παρουσίαση της μελέτης VISTAX από την Biosense Webster​

Παρουσίαση μελέτης VISTAX​

Βελτιστοποιημένη ροή εργασιών για την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών από την Biosense Webster​

Βελτιστοποιημένη ροή εργασιών για την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών: Βήμα προς βήμα​

Tips & Tricks για τη βελτιστοποιημένη ροή εργασιών για την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών από την Biosense Webster​

Βελτιστοποιημένη ροή εργασιών για την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών: Tips and Tricks​

Η μελέτη PRECEPT είναι μία συνεχιζόμενη, πολυκεντρική, μη τυχαιοποιημένη μελέτη από την Biosense Webster​

Συνεχιζόμενη, πολυκεντρική, μη τυχαιοποιημένη μελέτη PRECEPT​

Κατάλυση εμμένουσας κολπικής μαρμαρυγής με καθετήρα ανίχνευσης δύναμης επαφής: Η προοπτική πολυκεντρική μελέτη PRECEPT Mansour M, et al. JACC Clin Electrophysiol. 2020; 6(8): 958-969​

Η μελέτη PRECEPT αξιολόγησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της κατάλυσης της εμμένουσας κολπικής μαρμαρυγής με τον καθετήρα ανίχνευσης δύναμης επαφής THERMOCOOL SMARTTOUCH™ SF και το λογισμικό CARTO VISITAG™, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένη προσέγγιση στον ασθενή PVI μόνο / PVI+. Το 80% των ασθενών σημείωσε κλινική επιτυχία (δηλ., απαλλαγή από τη συμπτωματική υποτροπή) στους 15 μήνες.​

Δείτε τη σύνοψη >

Δείτε τη δημοσίευση​ >

Η μελέτη ATTEST είναι μία συνεχιζόμενη πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη μελέτη από την Biosense Webster​

Συνεχιζόμενη, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη & ελεγχόμενη μελέτη ATTEST​

Κατάλυση με καθετήρα ή φαρμακευτική θεραπεία για την καθυστέρηση της εξέλιξης της κολπικής μαρμαρυγής: Η τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη προόδου της κολπικής μαρμαρυγής (ATTEST) Kuck, K-H, et al. Ευρώπη. 2021; 23(3):362-369​

Η μελέτη ATTEST ήταν η πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη που κατέδειξε ότι η πρώιμη κατάλυση με καθετήρα ραδιοσυχνοτήτων είναι ανώτερη από τη θεραπεία που βασίζεται σε αντιαρρυθμικά φάρμακα για την καθυστέρηση της εξέλιξης της κολπικής μαρμαρυγής. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κατάλυση με ραδιοσυχνότητες είχαν περίπου 10 φορές λιγότερες πιθανότητες να σημειώσουν εξέλιξη σε εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή.​

Δείτε τη σύνοψη​ >

Δείτε τη δημοσίευση​ >

Τυποποίηση ροής εργασιών για την κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με τον THERMOCOOL SMARTTOUCH© και το VISITAG SURPOINT™​

Τυποποίηση της ροής εργασιών για την κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με τον καθετήρα THERMOCOOL SMARTTOUCH© και το λογισμικό VISITAG SURPOINT™​

De Potter T, et al. J Interv Card Electrophysiol. 2020:59(1):21-27

 

Δείτε τη σύνοψη >

Δείτε τη δημοσίευση >

Μετα-ανάλυση της κατάλυσης με τον καθετήρα THERMOCOOL SMARTTOUCH®, έναντι άλλων τεχνολογιών από την Biosense Webster​

Μετα-ανάλυση της κατάλυσης με τον καθετήρα THEMOCOOL SMARTTOUCH® έναντι άλλων τεχνολογιών​

Τυποποίηση της ροής εργασιών για την κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με τον THERMOCOOL SMARTTOUCH© και το CARTO VISITAG™​

Τυποποίηση της ροής εργασιών για την κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με τον καθετήρα THERMOCOOL SMARTTOUCH© και το λογισμικό CARTO VISITAG™​

Osorio J, et al. J Atr Fibrillation. 2018;11(4):2097.

 

Δείτε τη σύνοψη​ >

Δείτε τη δημοσίευση​ >