Oczekuj więcej. Zaufaj technologii GST.

Oczekuj więcej. Zaufaj technologii GST.

Ładunki ECHELON z technologią Gripping Surface (GST)

„Dla mnie ładunki ECHELON™ z technologią Gripping Surface (GST) to poczucie bezpieczeństwa, taki spokój ducha.” – Prof. David Nocca, chirurg bariatra

Video 1 of 2
Który ładunek będzie najlepszy dla Twojego zabiegu?

Który ładunek będzie najlepszy dla Twojego zabiegu?

Dla każdej grubości tkanek można zazwyczaj wybierać ładunki spośród kilku opcji. Można dobrać ładunki, które zapewnią większą lub mniejszą suchość na linii zszywek, w zależności od pożądanej hemostazy. W celu skorzystania z symulatora wyboru ładunków prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem lub kontakt przez poniższy formularz.

Który ładunek będzie najlepszy dla Twojego zabiegu?

Który ładunek będzie najlepszy dla Twojego zabiegu?

Wybór ładunków dla szerokiego zakresu grubości tkanek.1* Elastyczne przedziały zakresów grubości tkanek to większa pewność, że wybrany ładunek będzie najlepszy dla danej grubości tkanek.

Działanie potwierdzone dowodami

Działanie potwierdzone dowodami

Od roku 2017 ponad 40 autorów współpracowało przy opracowaniu publikacji pięciu recenzowanych badań prowadzonych z udziałem ponad 41 255 pacjentów. Według tych badań zastosowanie staplerów elektrycznych ECHELON FLEX™ Powered wiąże się z wieloma korzystnymi wynikami leczenia w porównaniu z innymi urządzeniami. Badania te obejmowały różne rodzaje tkanek, populacje pacjentów i kraje, i dotyczyły operacji bariatrycznych i torakochirurgicznych.2-6
 

Postępy w inżynierii medycznej na Twojej sali operacyjnej

Postępy w inżynierii medycznej na Twojej sali operacyjnej

Kolory naszych ładunków nie zmieniły się, zmieniło się za to ich działanie dzięki ciągłym innowacyjnym ulepszeniom projektowym.7

Technologia Gripping Surface (GST)

Technologia Gripping Surface (GST)

Struktura powierzchni to lepszy chwyt i stabilizacja tkanki podczas odpalania staplera.8

Potencjalna oszczędność jednego ładunku9‡

Potencjalna oszczędność jednego ładunku9‡
 

Stapler ECHELON+ z ładunkami z technologią Gripping Surface (GST) może zapewnić potencjalną oszczędność jednego ładunku na zabieg dzięki mniejszemu poślizgowi tkanek w porównaniu z ładunkami Medtronic z technologią Tri-Staple™.9‡
 

Dwuetapowa kompresja

Dwuetapowa kompresja

Dzięki unikalnemu projektowi możliwe jest zmniejszenie grubości tkanek i równomierna kompresja.10

Bardziej jednorodna kompresja

Bardziej jednorodna kompresja

Stapler ECHELON™+ z ładunkami GST zapewniał bardziej jednorodną kompresję na linii zszywek (o 32%) w porównaniu ze staplerami Medtronic z ładunkami Tri-StapleTM.11¥

Jednakowa wysokość zszywki

Jednakowa wysokość zszywki

We wszystkich trzech rzędach w celu lepszego dopasowania do tkanek i zapewnienia stałej kompresji.10

Poznaj stapler ECHELON+ z ładunkami GST

Poznaj stapler ECHELON+ z ładunkami GST

Stapler ECHELON™+ z ładunkami GST stanowi postęp w dziedzinie bezpieczeństwa linii zszywek, zmniejszając liczbę nieszczelności w linii zszywek, nawet w trudnych warunkach.12§

Czy jesteś gotowy na optymalizację doboru ładunków?

Źródła

Przydatne linki

Operacje jelita grubego

Operacje jelita grubego

W naszych dążeniach do doskonalenia technik chirurgii jelita grubego koncentrujemy się na ograniczeniu ryzyka powikłań i związanych z tym kosztów. Dzięki połączeniu innowacji, edukacji i badań chcemy osiągnąć lepszą przewidywalność wyników leczenia.

Bariatria

Bariatria

Jesteśmy zaangażowani w budowanie przyszłości chirurgii w walce z chorobą otyłościową i chorobami metabolicznymi oraz w działania na rzecz podnoszenia standardów opieki dzięki badaniom i dowodom, najlepszej edukacji i szkoleniom, innowacyjnym produktom oraz lepszej dostępności leczenia. Razem przyczyniamy się do postępów w leczeniu chirurgicznym po to, żeby umożliwić pacjentom dłuższe, bardziej satysfakcjonujące życie.

Torakochirurgia

Torakochirurgia

Ethicon chce współpracować z torakochirurgami i wspólnie budować przyszłość torakochirurgii. Mamy nadzieję, że lepsze zrozumienie najpoważniejszych powikłań oraz inwestowanie w innowację i edukację, umożliwi osiąganie jak najlepszych wyników leczenia.

Przypisy i piśmiennictwo

*    Badania laboratoryjne staplera ECHELON + z ładunkami GST na tkance świńskiej. Niezawodna ciągłość linii zszywek zdefiniowana jako niezawodność 0,9 przy 90% przedziale ufności w porównaniu z docelowym przedziałem grubości tkanki dla każdego ładunku. Stapler Echelon+ z ładunkami GST może być stosowany w zakresie grubości tkanek od 1,0 mm do 4,0 mm (pomiar przy nacisku 8 g/mm2, łagodna kompresja tkanki do wysokości zamkniętej zszywki podczas odpalania staplera zgodnie z instrukcją użytkowania)

† W porównaniu z ręcznymi staplerami firmy Ethicon i jej wiodącego konkurenta i/lub z w porównaniu ze staplerami elektrycznymi wiodącego konkurenta.

‡ Potencjalna oszczędność jednego ładunku na zabieg dzięki mniejszemu poślizgowi tkanek podczas odpalania staplera. W badaniu laboratoryjnym z użyciem tkanki żołądka świńskiego dla staplera Ethicon ECHELON+ z ładunkami GST (PSEE60A, GST60T) uzyskano mniejszą średnią podłużną zmianę w tkance o grubości 4,0 mm równą 0,79 mm w porównaniu z 4,09 mm dla systemu staplera Medtronic Signia™ (SIGPHANDLE, SIG60AXT), wartość p<0,05.

¥ Badanie laboratoryjne na syntetycznej tkance o grubości 3,2 mm, w którym porównywano kompresję linii zszywek między staplerem ECHELON+ z ładunkami GST (PSEE60A, GST60B, GST60G) a staplerem Medtronic Signia™ i Endo GIA™ z ładunkami Tri-Staple™ (EGIA60AMT). Prowadzący do uzyskania statystycznie istotnej jednorodności kompresji, p<0,05.

§ Zaawansowane bezpieczeństwo linii zszywek z mniejszą liczbą nieszczelności i nieprawidłowo uformowanych zszywek. Mniejsza liczba nieszczelności: badanie laboratoryjne przeprowadzone na tkance świńskiej przy ciśnieniu ≤ 30 mmHg (średnie ciśnienie w trakcie typowego badania nieszczelności: 26 mmHg), w którym porównywano stapler Ethicon ECHELON+ PSEE60A z ładunkami GST GST60B ze staplerem Medtronic Signia™ i Endo GIA™ z ładunkami Tri-Staple™ EGIA60AMT. Łączna liczba przecieków w testach odpowiednio (0/30), (7/30) i (9/30), n=30, p<0,05. Mniej nieprawidłowo uformowanych zszywek: badanie laboratoryjne przeprowadzone na tkance świńskiej o grubości 3,3 mm i 4,0 mm, w którym porównywano nieprawidłowo uformowane zszywki między staplerem ECHELON+ z ładunkami GST (GST60B, GST60T) a staplerem Medtronic Signia™ z ładunkami Tri-Staple™ (EGIA60AMT, EGIA60AXT) i Endo GIA™ z ładunkami Tri-Staple™ (EGIA60AMT, EGIA60AXT). Odsetek nieprawidłowo uformowanych zszywek: 1,14% wobec 4,28%, p<0,05


1. Ethicon, PRC093801A Projekt Cowbell 45 mm ładunek GST SLI/FSH DV: sprawozdanie końcowe, kwiecień 2020 r., dane z badań własnych; Ethicon, PRC095237B Projekt Cowbell 60 mm ładunek GST SLI/FSH DV: sprawozdanie końcowe, lipiec 2020 r., dane z badań własnych; Ethicon, 18082020 Memo: ECHELON+ z ładunkami GST zakres grubości tkanek, sierpień 2020 r., dane z badań własnych da Vinci Xi, EndoWrist® Staplery, instrumenty i akcesoria: dodatek do instrukcji (PN 551681-07 Rev. C 2016.12) Covidien Endo GIA IFU (11/08-1, 2011) (167038-211112 EMEA)

2. Rawlins L, Johnson BH, Johnston S, Elangovanraaj N i wsp. Comparative effectiveness assessment of two powered surgical stapling platforms in laparoscopic sleeve gastrectomy: a retrospective matched study. Med Devices (Auckl). 2020;13:195-204.

3. Roy S, Yoo A, Yadalam S, i wsp. Comparison of economic and clinical outcomes between patients undergoing laparoscopic bariatric surgery with powered vs. manual endoscopic surgical staplers. J Med Econ. 2017;20(4):423-433.

4. Tsunezuka Y, Tanaka N, Fujimori H. The impact of endoscopic stapler selection on bleeding at the vascular stump in pulmonary artery transection. Med Devices (Auckl). 2020;13:41-47.

5. Park SY, Kim DJ, Mo Nam C, i in. Clinical and economic benefits associated with the use of powered and tissue-specific endoscopic staplers among the patients undergoing thoracoscopic lobectomy for lung cancer. J Med Econ. 2019;22(12):1274-1280.

6. Miller D, Roy S, Kassis E, Yadalam S, Ramisetti S, Johnston S. Impact of powered and tissue-specific endoscopic stapling technology on clinical and economic outcomes of video-assisted thoracic surgery lobectomy procedures: a retrospective, observational study. Adv Ther. 2018;35(5):707-723.

7. Ethicon, PRC068594B Kompatybilność staplera ECHELON FLEX™ Powered, ECHELON FLEX™ Powered Plus, ładunków ENDOPATH ECHELON™ oraz ENDOPATH ECHELON™ z technologią Gripping Surface (GST), wrzesień 2014 r., dane z badań własnych

8. Ethicon, 25032021, Memo dotyczące ładunków GST i dolnej szczęki staplera z zabudowanym końcem, marzec 2021 r., dane z badań własnych

9. Ethicon, PRC097776A, Ocena przemieszczania się tkanki żołądka w trakcie odpalania staplera do stwierdzeń: Porównanie Cowbell z Signia, listopad 2020 r., dane z badań własnych (162866-211123 EMEA)

10. Ethicon, 05112021 Stapler ECHELON™+ Powered z ładunkami z technologią Gripping Surface (GST) do stwierdzeń, dane z badań własnych (195788-211115 EMEA, 195186-211109 EMEA)

11. Ethicon, PRC097500B.3 Badanie Cowbell Foam dotyczące jednorodności kompresji do stwierdzeń: Porównanie staplera Cowbell Powered Plus z GST i Covidien Endo GIA z Tri-StapleTM, październik 2020 r., dane z badań własnych (158247-201105 EMEA)

12. Ethicon, PRC096436A, Porównanie ex vivo ciśnienia nieszczelności linii zszywek: Stapler Echelon Flex Powered Plus z GST w porównaniu ze staplerami EndoGIA i Signia z technologią Tri-Staple™, sierpień 2020 r., dane z badań własnych; Ethicon, PRC096858A, Ocena nieprawidłowo uformowanych zszywek w grubej tkance do stwierdzeń: Stapler Echelon Flex Powered Plus z GST w porównaniu ze staplerami Endo GIA i Signia z technologią Tri-Staple™, sierpień 2020 r., dane z badań własnych (159504-201117 EMEA)

 

Adaptacja Polska:
ETH_15_2022_v1
Johnson & Johnson Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
tel. + 48 22 237 80 00