Ethicon

Kundsupport

Ethicon

Kundsupport

Genom att arbeta tillsammans med sjukvården vill vi skapa möjligheter att angripa dagens utmaningar. Våra innovativa produkter och ledande lösningar kan bidra till att lösa både kliniska och ekonomiska utmaningar för sjukvården.

Genom att arbeta tillsammans med sjukvården vill vi skapa möjligheter att angripa dagens utmaningar. Våra innovativa produkter och ledande lösningar kan bidra till att lösa både kliniska och ekonomiska utmaningar för sjukvården.

Kontakta Ethicon

Sälj- eller klinisksupport

Om du är intresserad av våra produkter och lösningar, vänligen kontakta Ethicon Sverige nedan. En representant kommer därefter kontakta dig.

Produkt- och tjänstebroschyr

Om du önskar ytterligare information, t. ex. en broschyr eller annan information, skicka gärna en förfrågan med dina detaljer.

Samtycke till produkt information och utbildning

Har du en annan fråga? Eller önskar du lämna samtycke till att mottaga information om produkter och utbildningar? Fyll i detaljerna i din förfrågan.​

Förfrågningar endast för Sverige. 

Om du har en fråga kring kliniska användningsområden eller en annan specifik klinisk fråga, ber vi dig att skicka in en ”Medical Information Request”. Därefter kommer din förfrågan att undersökas av vårt kliniska team. ​

Telefonnummer huvudkontor: +46 (0)8-626 22 00​